Lijm verwijderaar

$9,32 incl. BTW

Beschrijving

Lijm verwijder spray, ideaal voor het eenvoudig verwijderen van lijm- en lijmsporen van hout, keramiek, glas, metaal en kunststof.
Makkelijk te gebruiken: Breng het product aan op de sporen die u wilt verwijderen en laat het aan het werk. Verwijder het product met een schone doek.

LET OP: Dit product kan bepaalde soorten kunststoffen aantasten (bijv. Polystyreen). Maak een kleine proef alvorens te gebruiken.

Details

Merk

APLI

Verpakkingsinhoud

200 ml

Dit product kan bepaalde soorten kunststoffen aantasten (bijv. Polystyreen). Maak een kleine proef alvorens te gebruiken. Bevat D-Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken. Deze aerosol is uiterst brandbaar. Bevat gas onder druk: het kan barsten bij verhitting. Kan huidirritatie en ernstige oogirritatie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige schadelijke effecten. Zorg ervoor dat u de container of het etiket bij de hand heeft als u een arts moet raadplegen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Uit de buurt houden van warmtebronnen, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Verdamp niet op open vuur of op een andere ontstekingsbron. Perforeer of brand niet, ook niet als deze leeg is. Adem het stof / rook / gassen / nevel / dampen / aerosol niet in. Alleen gebruiken in de open lucht of in goed geventileerde ruimtes. Gebruik handschoenen / beschermende kleding / veiligheidsbril / gelaatsbescherming. Blijf van direct zonlicht weg. Stel het niet bloot aan temperaturen boven 50 ºC